Projects

 

- Unterstützung bei der Vorbereitung und Transport Lokomotive Pt47-50 von Siedlce zu Pyskowic

- Organisation und Transport von Lokomotive Lxd2 Mtawa zu Maidan k / Cisnej für BKL

- Zusammenarbeit bei der Rekonstruktion Schmalspurbahn in der MOW in Hel

- Rekonstruktion der Eisenbahninfrastruktur im Museum of Industry and Technology in Starachowice

- Lieferung und nach der Sanierung des Rollmaterials für die Zwecke der Ausstellung für Landkreis Milicz

- Bau der Eisenbahnstrecke in der Exposition des Rollmaterials in Milicz

- Zusammenarbeit in der Reparatur und Restaurierung der Lokomotive Bewegung Ty42-24 mit TOZKiOS Pyskowice

- Bau von Schmalspur Wagen in lat. Wagen für Krośnickiej Schmalspurbahn

- Auf die Wiederherstellung, Aufbereitung und Transport Lokomotive arbeiten Ty42-44 für TOZKiOS Pyskowice

- Vorbereitung und Transport Lokomotive Pt47-13 für die Stadt Krakau steinig

- Renovierung der Lok Pt47-13 und in einem Denkmal am Bahnhof steinig

- Transport Maschinen track “Plasser” von Ystad nach Stettin für NewAge GmbH

- Ankauf, Transport und Inbetriebnahme der Dampflokomotive Px48-1907 für Krośnickiej Schmalspurbahn

- Reparatur von Lokomotiven WLs75 für Krośnickiej Schmalspurbahn

- Ankauf, Transport und Renovierung von Lokomotiven Ausstellung in Deutschland für Krośnickiej Schmalspurbahn

- Transportwagen WM10 mit Jaworzyny Schlesien nach Siedlce

- Der Bau der Strecke bei der Festlegung der Lokomotive Px48-3917

- Transport und Sicherheit Piaseczna Lokomotive Px48-3917 

- pomoc w przygotowaniu i transporcie parowozu Pt47-50 z Siedlec do Pyskowic

- organizacja i transport lokomotywy Lxd2 z Mławy do Majdanu k/Cisnej dla BKL

- współpraca przy odbudowie kolejki wąskotorowej na terenie MOW w Helu

- odbudowa części infrastruktury kolejowej na terenie Muzeum Przemysłu i Techniki w Starachowicach

- dostarczenie oraz po części renowacja taboru kolejowego na cele ekspozycyjne dla powiatu Milicz

- budowa torowiska pod ekspozycję taboru kolejowego w Miliczu

- współpraca przy naprawie i przywróceniu do ruchu parowozu Ty42-24 wraz z TOZKiOS Pyskowice

- budowa wąskotorowych wagonów osobowych na podst. wagonów platform dla Krośnickiej Kolei Wąskotorowej

- prace przy renowacji, przygotowaniu i transporcie parowozu Ty42-44 dla TOZKiOS Pyskowice

- przygotowanie i transport parowozu Pt47-13 dla miasta Skarżysko Kamienna z Krakowa

- renowacja parowozu Pt47-13 i ustawienie w charakterze pomnika na dworcu PKP Skarżysko Kamienna

- transport maszyn torowych „Plasser” z Ystad do Szczecina dla NeWag GmbH

- Zakup, transport i uruchomienie parowozu Px48-1907 dla Krośnickiej Kolei Wąskotorowej

- Naprawa lokomotywy WLs75 dla Krośnickiej Kolei Wąskotorowej

- Zakup, transport i renowacja parowozów ekspozycyjnych z Niemiec dla Krośnickiej Kolei Wąskotorowej

- transport drezyny WM10 z Jaworzyny Śląskiej do Siedlec

- Budowa torowiska pod ustawienie parowozu Px48-3917

- Transport z Piaseczna oraz zabezpieczenie parowozu Px48-3917 

- Assistance in the preparation and transport locomotive Pt47-50 from Siedlce to Pyskowic

- Organization and transportation locomotive Lxd2 of Mtawa to Maidan k / Cisnej for BKL

- Cooperation in the reconstruction of narrow-gauge railway in the MOW in Hel

- Reconstruction of railway infrastructure at the Museum of Industry and Technology in Starachowice

- Delivery and after the renovation of rolling stock for the purposes of exposition for county Milicz

- Construction of railway tracks in the exposure of the rolling stock in Milicz

- Cooperation in the repair and restoration of the locomotive movement Ty42-24 with TOZKiOS Pyskowice

- Construction of narrow gauge carriages in lat. wagons for Krośnickiej Narrow Gauge Railway

- Work on the restoration, preparation and transport locomotive Ty42-44 for TOZKiOS Pyskowice

- Preparation and transportation locomotive Pt47-13 for the city of Krakow stony

- Renovation of the locomotive Pt47-13 and set in a memorial at the train station stony

- Transport machinery track “Plasser” from Ystad to Szczecin for NewAge GmbH

- Purchase, transportation and commissioning of steam locomotive Px48-1907 for Krośnickiej Narrow Gauge Railway

- Repair of locomotives WLs75 for Krośnickiej Narrow Gauge Railway

- Purchase, transport and renovation of locomotives exhibition in Germany for Krośnickiej Narrow Gauge Railway

- Transport trolleys WM10 with Jaworzyny Silesia to Siedlce

- Construction of the track in setting the locomotive Px48-3917

- Transportation and security Piaseczna locomotive Px48-3917

AXEL - RAIL

O Firmie | Aktualności | Klienci | Referencje | Oferta | Usługi | Zapytanie | Realizacje | Galeria | Do pobrania | Linki | Reklama | Media | Video | Ciekawostki | Kontakt

Język / Language :

 Polski  |  Deutsch  |  English