O Firmie

 

AXEL-Rail ist ein Unternehmen, dessen Aktivitäten rund um den größeren Markt für Schienenverkehr zentriert. Die Haupttätigkeit des Unternehmens ist die Renovierung der historischen Fahrzeuge, Rekonstruktion, Reparatur und Instandhaltung der Eisenbahninfrastruktur, Organisation, Vorbereitung und den Transport von Fahrzeugen (Verkehr, sowohl auf Straße und Schiene) wurde ebenfalls aus dem Betrieb von Rollmaterial und Handels-Infrastruktur-Komponenten und Teile für Eisenbahnfahrzeuge einschließlich zurückgezogen zu Dampfmaschinen und anderen Oldtimern und technische Unterstützung und technische Betreuung von Projekten in der Bahnindustrie.

 

Strona w opracowaniu – może zawierać błędy
Page under construction – may contain errors 
AXEL-RAIL to firma, której działania skoncentrowane są wokół szeroko pojętego rynku transportu kolejowego.

Głównym profilem działalności firmy jest renowacja zabytkowego taboru kolejowego, odbudowa, naprawa i utrzymanie infrastruktury torowej, organizacja, przygotowanie i transport taboru kolejowego (transport zarówno drogowy jak i kolejowy) również taboru wycofanego z eksploatacji oraz handel elementami infrastruktury i częściami do taboru kolejowego w tym także do parowozów i innych pojazdów zabytkowych oraz doradztwo techniczne i nadzór merytoryczny projektów z branży kolejowej.
.
.
.
.

Strona w opracowaniu – może zawierać błędy
Page under construction – may contain errors
 

AXEL-Rail is a company whose activities are centered around the wider market for rail transport. The main activity of the company is renovating the historic rolling stock, reconstruction, repair and maintenance of the railway infrastructure, organization, preparation and transportation of rolling stock (transport, both road and rail) has also withdrawn from the operation of rolling stock and trade infrastructure components and parts for railway rolling stock including to steam engines and other vintage vehicles and technical support and technical supervision of projects in the rail industry.
Strona w opracowaniu – może zawierać błędy
Page under construction – may contain errors

AXEL - RAIL

O Firmie | Aktualności | Klienci | Referencje | Oferta | Usługi | Zapytanie | Realizacje | Galeria | Do pobrania | Linki | Reklama | Media | Video | Ciekawostki | Kontakt

Język / Language :

 Polski  |  Deutsch  |  English